Dotazníkové šetření

Od června do srpna jsme provedli dotazníkové šetření s pod titulem Možnost a potenciál dlouhodobé spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti, které probíhalo pod záštitou primátora města Brna. Dotazník byl rozeslán všem 166 obcím nacházejícím se v BMO a byl adresován přímo starostkám a starostům dotčených obcí.

Z celkového počtu oslovených obcí se nám vrátila odpověď od 146, z nichž 134 nám dotazník vyplnilo a zbylých 12 nemělo zájem spolupracovat.

Konkrétnější výstupy budou zveřejněny během podzimu ve vysílání Brněnského echa, Brněnském metropolitanu či na našich webových stránkách.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru