Nositel ITI

Pracoviště zodpovědné za řízení, koordinaci a naplňování Strategie

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce  (iti@brno.cz)

Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67 Brno

Vedoucí oddělení (manažer ITI) – Ing. Petr Šašinka

sasinka.petr@brno.cz
tel.: 542 172 058
mob.: 725 487 285

Asistent manažera ITI – Michaela Szabová, DiS.

szabova.michaela@brno.cz
tel. 542 172 467

Koordinátor a administrátor ITI – Ing. Zdeněk Dvořák

dvorak.zdenek@brno.cz
tel.: 542 172 468

Specialista metropolitních analýz/koordinátor územní spolupráce – Ing. Bc. Roman Chmelař

chmelar.roman@brno.cz
tel.: 542 172 469
mob.: 775 401 576

Koordinátor územní spolupráce/garant Studentské metropolitní soutěže – Kateřina Šrámková, M.A.

sramkova.katerina@brno.cz
tel. 542 172 892

Projekt Řízení ITI (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000066) financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 je zaměřen na zajištění řízení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní investice.