Zprostředkující subjekt ITI

Pracoviště zodpovědné za výkon činností Zprostředkujícího subjektu

Referát Zprostředkujícího subjektu ITI

Kounicova 67, 601 67 Brno

Vedoucí referátu – Ing. Jiří Michna
michna.jiri@brno.cz
tel.: 542 174 291

Manažer zprostředkujícího subjektu ITI – Ing. Sabina Karlíková
karlikova.sabina@brno.cz
tel.: 542 174 134

Manažer zprostředkujícího subjektu ITI – Bc. Ing. Kateřina Blažková
blazkova.katerina@brno.cz
,
tel.: 542 174 432

Projekt Zprostředkující subjekt ITI (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000082) financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 je zaměřeny na zajištění řízení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní investice.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru