Sociodemografická analýza BMO


Studie se zabývá sociálně-demografickými charakteristikami obyvatelstva Brněnské metropolitní oblasti v podrobném územním členění a navazuje na Sociální analýzu územních části města Brna. Data pocházejí ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a jsou strukturována podle „základních sídelních jednotek“. Zaměřuje se např. na počet a hustotu obyvatelstva, strukturu obyvatelstva dle pohlaví, dle věku, na míru ekonomické aktivity včetně zaměstnanosti podle sektorů, vzdělanostní strukturu obyvatelstva aj. Studie slouží jako analytický podklad při vytváření dalších koncepčních dokumentů.