Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva řídicího orgánu:

Své komunikované projektové záměry přihlašujte do vyhlášené výzvy nositele prostřednictvím naší webové aplikace  určené pro sběr a předkládání projektových záměrů.

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO:

Kompletní aktuální soubor se všemi kritérii pro hodnocení integrovaných projektů naleznete ke stažení zde (stav k červenci 2017).

Dne 8. 6. 2017 byly schváleny změny kritérií pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO, které se týkají specifických cílů 1.2 (cyklostezky) a 2.4 (infrastruktura základních škol).

Dne 24. 11. 2016 byla schválena kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO – dokument ke stažení. Kritéria se týkají specifických cílů 1.1 (silnice), 1.2 (terminály a parkovací systémy) a 2.4 (předškolní vzdělávání, infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol, infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a dále aktualizována kritéria k aktivitě nízkoemisní a bezemisní vozidla – dokument ke stažení.

Dne 23. 5. 2016 byla schválena kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI BMO – dokument ke stažení. Kritéria se týkají specifických cílů 1.2 (pouze cyklodoprava, telematika a vozidla VHD), 2.12.4 (pouze MŠ).

Specifické cíle IROP pro Brněnskou metropolitní oblast:

 • 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Integrovaný regionální operační program

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

 • A.1 – Terminály veřejné dopravy a systémy P+R (1.2)
 • A.3 – Dopravní prostředky veřejné dopravy (1.2)
 • A.4 – Dopravní telematika a informační systémy (1.2)
 • A.5 – Regionální silniční síť navazující na síť TEN-T (1.1)
 • A.6 – Cyklistická a pěší doprava (1.2)
 • C.4 – Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení (2.4)
 • D.2 – Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb (2.1)
 • D.3 – Budování sociálního bydlení (2.1)

Pozn.: v závorce za jednotlivými opatřeními je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu.

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace IROP 2014 – 2020 – ke stažení zde.

Seznam výzev

Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) III

Výzva nositele

otevřená
16. 4. 2018 – 3. 5. 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Květen 2018 – Červen 2018

Telematika pro veřejnou dopravu II (IROP)

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2018 – Říjen 2018

Infrastruktura sociálních služeb III

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2018 – Říjen 2018

Výstavba a modernizace přestupních terminálů III

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2018 – Říjen 2018

Sociální bydlení III

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2018 – Říjen 2018

Podpora cyklodopravy IV

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2018 – Říjen 2018

Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) II

Výzva nositele

uzavřená
11. 12. 2017 – 4. 1. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
2. 1. 2018 – 31. 1. 2018

Infrastruktura sociálních služeb II

Výzva nositele

uzavřená
15. 11. 2017 – 1. 12. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
12. 12. 2017 – 28. 2. 2018

Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II – mimo Brno

Výzva nositele

uzavřená
30. 11. 2017 – 18. 12. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
8. 1. 2018 – 20. 3. 2018

Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II – Brno

Výzva nositele

uzavřená
30. 11. 2017 – 18. 12. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
8. 1. 2018 – 20. 3. 2018

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Výzva nositele

uzavřená
21. 4. 2017 – 10. 5. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
18. 5. 2017 – 29. 6. 2017

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Výzva nositele

uzavřená
3. 4. 2017 – 28. 4. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
11. 4. 2017 – 31. 5. 2017

Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Výzva nositele

uzavřená
3. 3. 2017 – 20. 3. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
6. 3. 2017 – 17. 5. 2017

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III

Výzva nositele

uzavřená
28. 8. 2017 – 11. 9. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
4. 9. 2017 – 23. 10. 2017