Studentská soutěž

Koncem února jsme odstartovali 2. kolo studentské soutěže, které bylo zahájeno informativní schůzkou se studenty dvou nejlepších nápadů: Klikotoče – průvodce centrem města Brna a Tree Office. Oba dva týmy jsou zastoupeny studentkami a studenty Mendelovy univerzity.

Během jara 2018 budou probíhat konzultace s vybranými odborníky na dané téma. Termín odevzdání soutěžních prací je stanoven na 15. května. Na přelomu května a června proběhne slavnostní vyhlášení pilotního ročníku soutěže.