Studentská soutěž

Současná situace ukazuje, že každodenní život nelze svázat administrativními hranicemi města Brna. Existuje spousta problémů, které se dají smysluplně řešit jedině ve spolupráci města s okolními obcemi v jeho zázemí. Město Brno si to začalo v posledních letech uvědomovat a vybrané problémy se snaží řešit komplexně na úrovni Brněnské metropolitní oblasti.

V rámci studentské soutěže, jejíž 1. kolo probíhalo na podzim 2017, jste nám do pátku 15. prosince mohli zasílat své nápady, které pomohou zlepšit život v Brněnské metropolitní oblasti. V půlce února 2018 pak budou nejlepší nápady rozpracovány, do 15. května máš čas projekt zpracovat a v červnu budeme znát vítěze. Podrobnější informace nalezneš v Manuálu Metropolitní soutěže.

Děkujeme, že jsi I T(I)y přispěl svým inovativním nápadem pro lepší Brněnskou metropolitní oblast!