Harmonogram výzev

 

Infrastruktura sociálních služeb II

Výzva nositele

uzavřená
15. 11. 2017 – 1. 12. 2017

Výzva ZS ITI

otevřená
12. 12. 2017 – 28. 2. 2018

Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II – mimo Brno

Výzva nositele

uzavřená
30. 11. 2017 – 18. 12. 2017

Výzva ZS ITI

otevřená
8. 1. 2018 – 20. 3. 2018

Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II – Brno

Výzva nositele

uzavřená
30. 11. 2017 – 18. 12. 2017

Výzva ZS ITI

otevřená
8. 1. 2018 – 20. 3. 2018

Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

Výzva nositele

uzavřená
18. 10. 2017 – 2. 11. 2017

Výzva ZS ITI

otevřená
1. 11. 2017 – 29. 3. 2018

Protipovodňová opatření

Výzva nositele

plánovaná
Listopad 2018 – Listopad 2018
16. 1. 2017 – 2. 1. 2019

Dopravní telematika a informační systémy IV

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018
31. 7. 2017 – 31. 12. 2018

Podpora úspory energie v SZT III

Výzva nositele

plánovaná
Květen 2018 – Červen 2018
31. 8. 2017 – 31. 8. 2018

Sociální začleňování a boj s chudobou IV

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2018 – Duben 2018
31. 3. 2017 – 14. 12. 2018

Dopravní telematika a informační systémy III

Výzva nositele

plánovaná
Březen 2018 – Březen 2018
31. 7. 2017 – 31. 12. 2018

Materiálové a energetické využití odpadů

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2018 – Březen 2018
3. 4. 2017 – 2. 1. 2019

Sociální bydlení III

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2018 – Říjen 2018

Infrastruktura sociálních služeb III

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2018 – Říjen 2018

Výstavba a modernizace přestupních terminálů III

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2018 – Říjen 2018

Podpora cyklodopravy IV

Výzva nositele

plánovaná
Září 2018 – Září 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2018 – Říjen 2018

Podpora cyklodopravy III

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2018 – Březen 2018

Výzva ZS ITI

plánovaná
Březen 2018 – Květen 2018

Služby infrastruktury

Výzva nositele

plánovaná
Duben 2018 – Květen 2018

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Březen 2018 – Únor 2019

Infrastruktura pro tramvajové a trolejbusové tratě II

Výzva nositele

plánovaná
Březen 2018 – Březen 2018

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Březen 2018 – Prosinec 2018

Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) II

Výzva nositele

uzavřená
11. 12. 2017 – 4. 1. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
2. 1. 2018 – 31. 1. 2018

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III

Výzva nositele

uzavřená
28. 8. 2017 – 11. 9. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
4. 9. 2017 – 23. 10. 2017

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Výzva nositele

uzavřená
21. 4. 2017 – 10. 5. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
18. 5. 2017 – 29. 6. 2017

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Výzva nositele

uzavřená
3. 4. 2017 – 28. 4. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
11. 4. 2017 – 31. 5. 2017

Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Výzva nositele

uzavřená
3. 3. 2017 – 20. 3. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
6. 3. 2017 – 17. 5. 2017