Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) IV

Výzva nositele

uzavřená
26. 11. 2018 – 11. 12. 2018

Výzva ZS ITI

otevřená
13. 12. 2018 – 31. 1. 2019

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání IV

Výzva nositele

uzavřená
26. 11. 2018 – 11. 12. 2018

Výzva ZS ITI

otevřená
13. 12. 2018 – 31. 1. 2019

Dopravní telematika a informační systémy V

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2019 – Březen 2019
31. 7. 2017 – 28. 6. 2019

Protipovodňová opatření

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2019 – Březen 2019
16. 1. 2017 – 2. 1. 2019

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2019 – Březen 2019

Výzva ZS ITI

plánovaná
Březen 2019 – Duben 2019

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a parkovacích systémů IV

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2019 – Březen 2019

Výzva ZS ITI

plánovaná
Březen 2019 – Duben 2019

Podpora cyklodopravy V

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2019 – Březen 2019

Výzva ZS ITI

plánovaná
Březen 2019 – Duben 2019

Služby infrastruktury II

Výzva nositele

plánovaná
Červenec 2019 – Červenec 2019

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Duben 2019 – Duben 2020

Podpora úspory energie v SZT IV

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2019 – Únor 2019

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Únor 2019 – Únor 2020

Telematika pro veřejnou dopravu II (IROP)

Výzva nositele

uzavřená
22. 8. 2018 – 7. 9. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
3. 9. 2018 – 10. 10. 2018

Výstavba a modernizace přestupních terminálů III

Výzva nositele

uzavřená
22. 8. 2018 – 7. 9. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
3. 9. 2018 – 10. 10. 2018

Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) II

Výzva nositele

uzavřená
11. 12. 2017 – 4. 1. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
2. 1. 2018 – 31. 1. 2018

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III

Výzva nositele

uzavřená
28. 8. 2017 – 11. 9. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
4. 9. 2017 – 23. 10. 2017

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Výzva nositele

uzavřená
21. 4. 2017 – 10. 5. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
18. 5. 2017 – 29. 6. 2017

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Výzva nositele

uzavřená
3. 4. 2017 – 28. 4. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
11. 4. 2017 – 31. 5. 2017

Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Výzva nositele

uzavřená
3. 3. 2017 – 20. 3. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
6. 3. 2017 – 17. 5. 2017