Výstupy z PS ITI

Doprava a životní prostředí Konkurenceschopnost a vzdělávání Sociální oblast
16. listopadu 2016 25. května 2017 30. března 2017
14. listopadu 2017 11. ledna 2018 6. prosince 2017
10. května 2018 10. září 2018 12. února 2018
19. září 2018 10. května 2018
19. září 2018

Projektové záměry jsou rovněž projednávány formou korespondenčního hlasování – per rollam.

Obecná jednání členů pracovních skupin ITI