Výstupy z PS ITI

Doprava a životní prostředí Konkurenceschopnost a vzdělávání Sociální oblast
16. listopadu 2016 25. května 2017 30. března 2017
14. listopadu 2017 11. ledna 2018 6. prosince 2017
12. února 2018

Projektové záměry jsou rovněž projednávány formou korespondenčního hlasování – per rollam.

Obecná jednání členů pracovních skupin ITI