Nositel ITI

Pracoviště zodpovědné za řízení, koordinaci a naplňování Strategie

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce (iti@brno.cz)

Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67 Brno

Vedoucí oddělení (manažer ITI) – Ing. Petr Šašinka, Ph.D.

sasinka.petr@brno.cz
tel.: 542 172 058
mob.: 725 487 285

Konzultant manažera ITI – Michaela Szabová, DiS.

szabova.michaela@brno.cz
tel.: 542 172 467

Specialista metropolitních analýz/konzultace změn projektů – Ing. Zdeněk Dvořák

dvorak.zdenek@brno.cz
tel.: 542 172 468

Koordinátor územní spolupráce (IROP) – Kateřina Šrámková, M.A.

sramkova.katerina@brno.cz
tel.: 542 172 892

mob.: 775 401 576

 

Koordinátor a administrátor ITI – Ing. et Ing. Jitka Loučná (na mateřské dovolené)

Marketingový specialista/koordinátor pracovních skupin – Ing. Soňa Raszková

tel.: 542 172 469
mob.: 770 179 566

Projekt Řízení ITI BMO (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000139) financovaný z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 je zaměřen na zajištění řízení Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru