Sociální bydlení V

Výzva nositele

otevřená
4. 9. 2019 – 23. 9. 2019

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2019 – Říjen 2019

Podpora cyklodopravy VI

Výzva nositele

otevřená
13. 9. 2019 – 27. 9. 2019

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2019 – Říjen 2019

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II

Výzva nositele

otevřená
4. 9. 2019 – 23. 9. 2019

Výzva ZS ITI

plánovaná
Září 2019 – Říjen 2019

Služby infrastruktury III

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2020 – Únor 2020
18. 4. 2019 – 30. 4. 2020

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů V

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2020 – Únor 2020

Výzva ZS ITI

plánovaná
Únor 2020 – Březen 2020

Dopravní telematika a informační systémy VI

Výzva nositele

plánovaná
Únor 2020 – Únor 2020

Výzva řídicího orgánu

plánovaná
Únor 2020 – Duben 2020

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů IV

Výzva nositele

uzavřená
18. 3. 2019 – 2. 4. 2019

Výzva ZS ITI

uzavřená
23. 4. 2019 – 31. 7. 2019

Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) IV

Výzva nositele

uzavřená
26. 11. 2018 – 11. 12. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
13. 12. 2018 – 31. 1. 2019

Telematika pro veřejnou dopravu II (IROP)

Výzva nositele

uzavřená
22. 8. 2018 – 7. 9. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
3. 9. 2018 – 10. 10. 2018

Výstavba a modernizace přestupních terminálů III

Výzva nositele

uzavřená
22. 8. 2018 – 7. 9. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
3. 9. 2018 – 10. 10. 2018

Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) II

Výzva nositele

uzavřená
11. 12. 2017 – 4. 1. 2018

Výzva ZS ITI

uzavřená
2. 1. 2018 – 31. 1. 2018

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III

Výzva nositele

uzavřená
28. 8. 2017 – 11. 9. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
4. 9. 2017 – 23. 10. 2017

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Výzva nositele

uzavřená
21. 4. 2017 – 10. 5. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
18. 5. 2017 – 29. 6. 2017

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Výzva nositele

uzavřená
3. 4. 2017 – 28. 4. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
11. 4. 2017 – 31. 5. 2017

Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Výzva nositele

uzavřená
3. 3. 2017 – 20. 3. 2017

Výzva ZS ITI

uzavřená
6. 3. 2017 – 17. 5. 2017